Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC

Ubezpieczenia zostały wymyślone po to, aby chronić sprawców i pokrzywdzonych w różnego rodzaju wypadkach i zdarzeniach. Przykładem najpopularniejszych ubezpieczeń dostępnych na rynku, są ubezpieczenia komunikacyjne. Można je podzielić na kilka rodzajów. Do najpopularniejszych należą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, auto casco, asisstance i nnw. Każda z tych polis może być zawarta na inną maksymalną wysokość. Oznacza to, że inna będzie również wysokość składki, którą będziemy musieli opłacić, by zostać objętymi taką ochroną ubezpieczeniową.

Osoby, które najczęściej korzystają z samochodów osobowych, zwykle największe zainteresowanie wykazują polisami OC i AC. Polisa OC uruchamiana jest wtedy, kiedy to my byliśmy sprawcami wypadku, w wyniku którego zostało uszkodzone mienie i zdrowie pozostałych uczestników. Do czego zostanie wykorzystana polisa ubezpieczeniowa? Przede wszystkim do opłacenia naprawy w samochodzie uszkodzonym, naprawy uszkodzeń wyrządzonej w infrastrukturze drogowej, a także opłacenia kosztów leczenia osób poszkodowanych w takim zdarzeniu. Jeśli zsumujemy wszystkie te wydatki, wartość szkód może sięgać nawet kilku milionów złotych. Jak nietrudno się domyślić, samodzielnie opłacenie takich wydatków z własnych oszczędności jest co najmniej niemożliwe dla większości z nas. Dlatego też, kiedy wybieramy firmę, w której zamierzamy mieć wykupione ubezpieczenia komunikacyjne OC, należy się kierować nie wysokością rocznej składki, ale wysokością polisy. Czyli sumą, do której towarzystwo ubezpieczeniowe będzie przejmowało odpowiedzialność za wyrządzone przez nas szkody. Im ta wartość większa, tym spokojniej możemy się czuć. Czy podobnymi zasadami warto się kierować, kiedy wybieramy ubezpieczenia AC?

W przypadku tego rodzaju polis ubezpieczenia komunikacyjnego, sprawa wypłaty odszkodowania i ustalenia jego wartości wygląda zgoła odmiennie, niż w przypadku ubezpieczenia OC. Tutaj, towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić odszkodowanie wyłącznie w przypadku, jeśli wyrządzona szkoda na samochodzie nie przekracza 70% jego wartości. Do tego dochodzą również inne ważne aspekty, wiążące się z polisami AC. między innymi wysokość udziału własnego w szkodzie, stosowanie części oryginalnych lub zamienników, a także ograniczenia związane z wyborem warsztatów, w których szkody mogą być likwidowane.

Pozostało jeszcze jedno ubezpieczenie, wymagające szerszego omówienia. To ubezpieczenie NNW, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Z tej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu, w trakcie wypadku. Do zwichnięcia stawu barkowego, aż po złamania i śmierć. Co jest ważne, kiedy wybieramy polisę NNW? Jak zwykle maksymalna suma ubezpieczenia. Zazwyczaj w wariancie podstawowym ma ona wysokość 10 000 złotych. Biorąc pod uwagę, że wartość 100% jest wypłacana w następstwie śmierci osoby poszkodowanej, to trudno uznać że procent z tej sumy, równy procentowi uszczerbku na zdrowiu, może wystarczyć do pokrycia kosztów leczenia. Dlatego tu również warto wybrać polisę, z wysoką sumą ubezpieczenia.

PZU OC + AC Auto

PZU

 • OC - obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, bezpośrednia likwidacja szkody
 • pieniądze dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji
 • AC - pieniądze w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu
 • opcje dodatkowe- możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb
Złóż wniosek Warunki

Ubezpieczenie OC

Bezpieczny.pl

 • 50 PLN rabatu za dziecko do 16 lat ubezpieczone w Bezpieczny.pl
 • 3 %rabatu za każde dobrowolne ubezpieczenie w Bezpieczny.pl
 • szybki zakup i ubezpieczenie on-line
 • 10% zniżki po zastosowaniu kodu agenta 02346
Złóż wniosek Warunki

PZU Auto OC + AC

PZU

 • OC - obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, bezpośrednia likwidacja szkody
 • pieniądze dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji
 • AC - pieniądze w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu
 • opcje dodatkowe- możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb
Złóż wniosek Warunki

Ubezpieczenia komunikacyjne

Link4

 • roczna nawigacja NaviExpert
 • holowanie auta do 100km
 • samochód zastępczy do 3 dni
 • 7% zniżki za zakup polisy online
Złóż wniosek Warunki

Ubezpieczenie Assistance krótkoterminowe

Bezpieczny.pl

 • brak limitu wieku na ubezpieczone auto
 • zakres terytorialny Polska i Europa
 • holowanie do 500 kilometrów
 • 10% zniżki po zastosowaniu kodu agenta 02346
Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane