Kredyty mieszkaniowe

Znudziło ci się mieszkanie w małym pokoju z rodzicami? Czujesz że to ten czas, kiedy trzeba się ustabilizować i zacząć życie na własny rachunek? Niechętnie patrzysz na mieszkania wynajmowane? Szukasz czegoś swojego, co będzie zawsze twoje i będziesz miał nad tym pełną kontrolę? Jeżeli tak, to kredyty mieszkaniowe pomogą ci to marzenie zrealizować. W jaki sposób? Na przykład finansując zakup mieszkania lub budowę domu. Jak otrzymać kredyty mieszkaniowe, jakie warunki trzeba spełnić i czym charakteryzuje się dobrze stworzona umowa takiego kredyty? Każde z tych pytań znajdzie u nas odpowiedź, a ty będziesz wiedział, co jest ważne, kiedy wybierasz ofertę banku.

Wysokość kredytu mieszkaniowego. To najbardziej interesujący nas parametr, który bierzemy pod uwagę, w trakcie analizowania ofert banków. Czy wiesz, że aktualnie trzeba dysponować 15 procentowym wkładem własnym, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy? Oczywiście, jeśli spełniasz odpowiednie warunki, możesz się starać o Państwowe dopłaty, które są wypłacane do kredytów mieszkaniowych. Pozwolą ci one nie tylko zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy, ale również znacznie szybciej zrealizować marzenie o tym, aby mieszkać na swoim. Dopłaty do kredytów mieszkaniowych realizowane są z programu mieszkanie dla młodych. Mogą z niego skorzystać klienci banków, którzy do takich programów przystąpili. Informacje te szybko sprawdzisz, korzystając z opracowanej przez nas ściągawki. Odnajdziesz w niej najważniejsze informacje, ułatwiające ci dokonanie słusznego wyboru.

Kredyty mieszkaniowe i zdolność kredytowa. To kolejny ważny punkt, jeśli chodzi o oferty kredytów mieszkaniowych, na jakie możesz liczyć. Najkorzystniejsze warunki kredytu mieszkaniowego mogą otrzymać osoby, dysponujące stałymi i wysokimi zarobkami, regularnie zasilającymi konto bankowe. Na co może się to przełożyć? Przede wszystkim na to, że otrzymacie niższe oprocentowanie. Możecie nie być również zmuszeni do tego, aby przystępować od ubezpieczenia kredytu. Wspomóc was w uzyskaniu tak korzystnych warunków finansowych, może również pomóc wysokie scoring w BIK. BIK to biuro informacji kredytowej. Jest to baza danych, zbierająca informacje o klientach banków i ich zobowiązaniach finansowych. Można tam umieścić informacje dotyczące wysokości waszego zadłużenia, terminowości w jego spłacie, a także liczby zapytań o wasz scoring, składanych przez inne banki. Każda z tych rzeczy pomaga bankom podjąć decyzję, czy bezpiecznie jest udzielić Wam kredytu mieszkaniowego i na jakich warunkach, które będą minimalizowały możliwe ryzyko.

Na ile lat można wziąć kredyty mieszkaniowe? Zwykle jest to okres maksymalnie 30 lat. Niektóre banki oferują jednak wydłużenie tego czasu do 34, a nawet i 40 lat. Zanim jednak na taką opcję się zdecydujemy, należy dokładnie porównać warunki. Może się bowiem okazać że wysokość miesięcznej raty będzie się minimalnie różnić, ale koszta kredytu staną się zdecydowanie większe, niż w opcji kredytu mieszkaniowego na 30 lat. Niezbędnych obliczeń możecie dokonać na naszej stronie, korzystając z dostępnych tu kalkulatorów.

Kredyt "Własny Kąt" hipoteczny

  • Okres kredytowania do 35 lat
  • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • Wakacje kredytowe - możliwość wnioskowania
    o zawieszenie spłaty jednej raty w roku

 

Weź kredyt

 

Podstawowe opłaty związane z obsługą Kredytu Własny Kąt hipoteczny

Dodatkowe opłaty związane z obsługą Kredytu Własny Kąt hipoteczny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,24% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 183 300 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67%, oprocentowanie zmienne 2,80%/rok – w pierwszym roku oraz 3,69%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 03.07.2018 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 1,99% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 108 299,50 zł w tym: prowizja 0%, tj. 0zł, odsetki 96 323,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 3812,64 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 104 zł (do czasu spłaty 12 raty kredytu); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1683,41 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku i leczenia szpitalnego 5957,25 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 291 599,50 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 851,20 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 934,35 zł w kolejnych latach. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,02%przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 310 078 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 72,7%, oprocentowanie zmienne 2,8%/rok – w pierwszym roku oraz 3,55%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,7% wg stanu na dzień 03.07.2018 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 1,85% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 212 864,82 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 192 266,41 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7689,86 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 700 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 104 zł (do czasu spłaty 12 raty kredytu); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2008,01 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu w przypadku utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego, ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku i leczenia szpitalnego 10 077,54 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 522 942,82 zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1275,32 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 1398,73 zł w kolejnych latach. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Różnica w wartościach RRSO wynika z różnych przykładów reprezentatywnych dla obu banków.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować, jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.

Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny.  Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki referencyjnej (np. WIBOR) skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka dostępne są w placówkach PKO Banku Polskiego oraz na stronie internetowej Banku.